Toerisme in beeld

medler-kasteel-t-medler.jpg varssel-huize-t-zelle.jpg achterhoek-liemers-zandweg.jpg linde-lindeschemolen.jpg achterhoek-liemers-zonsondergang.jpg

Toerisme en recreatie in de gemeente Lochem

 • Natuur en cultuur

  De gemeente Lochem is rijk aan natuur en cultuur. Wie rust en ruimte zoekt en van natuur en landschap wil genieten, kan eindeloos fietsen en wandelen. Het fraaie natuurschoon oefent een grote aantrekkingskracht uit op de toerist en de recreant.

  Lochem zelf kent een rijke historie. Het kreeg in 1233 stadsrechten. Al veel eerder, rond 900, is er de eerste kerk gesticht. De ligging aan de Berkel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de historie van Lochem.

  Veel gebouwen in de gemeenten zijn vanuit cultuurhistorisch oogpunt de moeite van het bekijken waard, zoals: het oude stadhuis aan de Markt in Lochem, het Tramhuisje in Gorssel, de Staringkoepel, Ruïne Nettelhorst en het huis Verwolde.

Evenementen en Activiteiten in de gemeente Lochem

Op de fiets rondom Lochem

 • Wie fietst ziet meer

  Lochem ligt als een spin te midden van een uitgestrekt fietsnetwerk. Wie op de fiets de omgeving verkent komt op die plaatsen waar je met een auto niet kunt komen.

  En wat is dan niet heerlijker dan even uitblazen op een boomstam en genieten van al het natuurschoon.

  Dus van harte aanbevolen.

Huis de Voorst - Eefde

 • Huis de Voorst

  Het goed waarop aan het eind van de 17de eeuw De Voorst verrees, was al sinds de 16de eeuw in het bezit van het Gelderse adellijk geslacht Van Keppel
  Arnold Joost van Keppel (1669 - 1718) was een gunsteling van Koning-stadhouder Willem III die hem tot graaf van Albemarle verhief; dankzij finasiele steun van de koning kon hij kort voor 1700 De Voorst bouwen; een paleisachtige buiten verblijf, dat een vergelijkeing met het Loo goed kan doorstaan.

  In de 18de en de 19de wisselde De Voorst herhaaldelijk van eigenaar, met onttakeling van het interieur als gevolg.
  Ook de de tuinen werden ingrijpend gewijzicht. In 1943 werd het huis door een zware brand getroffen. Het resterende deel van het interieur ging daarbij verloren.

  Tegenwoordig word het landgoed gebruikt voor feesten en partijen. Rondom het huis ligt een loofbospark waar u vrij kunt wandelen.

Landgoed 't Haveke - Eefde

 • Landgoed 't Haveke

  Landgoed 't Haveke is een in 1860 gebouwd herenhuis, omgeven door een schitterend 14 hectare groot Engels landschapspark.

  De eerste vermelding van Landgoed 't Haveke dateert uit 1481 wanneer ene Herman ter Havick zijn vrouw naar aanleiding van hun huwelijk behalve een groot geldbedrag het huis cadeau geeft.
  Tegen 1860 werd het oude huis afgebroken en het nieuwe "Het Haveke" gebouwd. Daarna werden er door de eigenaars enkele veranderingen aan het huis aangebracht en kwam het in 1948 in het bezit van de familie van de Graven van Rechteren-Limpurg-Speckfeld.

  Enkele jaren geleden erfden de huidige eigenaren het huis. Tegenwoordig is het park rond het huis een natuurmonument en overdag vrij toegankelijk voor het publiek.

  foto wikipedia.org

Twentekanaal - Sluis Eefde

 • Sluis Eefde

  In 1933 bouwde Rijkswaterstaat een sluis in het Twentekanaal bij Eefde. Het hoogteverschil in het kanaal tussen Enschede en Zutphen bedraagt 21 meter. Om dit te kunnen overbruggen zijn er in het kanaal 3 schutsluizen gebouwd. Het verval bij de sluis in Eefde is gewoonlijk 6 meter. Van de sluis wordt actief gebruik gemaakt door de scheepvaart. Ook wordt met de sluis de waterhuishouding beheerd.

  Bij hoog water is het verval ter hoogte van Eefde soms wel ruim 7,5 meter. Bij laag water is het verval soms maar twee meter. Dan is de sluis eigenijk te ondiep voor de scheepvaart. Om dat probleem op te lossen is er een sluiskolk aangelegd. Hierdoor worden de schepen als het ware over de sluisdeurbodem heen getild.

  Rijkswaterstaat zou de sluis graag vervangen door een grotere, maar sluiscomplex Sluis Eefde is inmiddels tot monument uitgeroepen en zal dus blijven zoals het is. Wel is het sluiscomplex van 2003 tot en met 2006 grondig gerenoveerd.

  Het meemaken van een schutbeurt van één of meerdere schepen is een sensatie die bij Nederland als waterland hoort. De sluis is dan ook altijd een trekpleister voor de vele langskomende toeristen.

Ooievaarsdorp 't Zand Gorssel

 • Ooievaarsdorp

  Hoewel het Ooievaarsdorp 't Zand niet voor bezoekers geopend is, zijn de ooievaars vanaf de openbare weg goed te zien en te bewonderen.

  De laatste jaren gaat het zo goed met de ooievaar, dat de opvang niet meer nodig is. Het ooievaarsdorp in Gorssel gaat dan ook stopen het met opvangen van ooievaars.
  U vindt Ooievaarsdorp 't Zand aan de Eefdese Enkweg 5 in Gorssel.

  In de omgeving van Gorssel treft u meerdere ooievaars nesten aan op paal; in de uiterwaarden zijn zelfs natuurlijke ooievaars nesten gespot in de bomen langs de rivier de IJssel.

Molen Geertruida Cornelia Gorssel

 • Molen met molenaarswoning en maalderij

  In 1895 werd de molen Gertruda Cornelia met de molenaarswoning in gebruik genomen. Een jaar later, in 1896, werd er een machinale maalderij naast de molen geopend. Met behulp van een petroleummoter van 8pk kon hier -wind of geen wind- altijd gemalen worden.

  De windmolen werd in 1935 stilgelegd vanwege een roedebreuk, een breuk op het punt waar de weilen bij elkaar komen. Het was niet rendabel meer om dit te herstellen. Bovendien was in 1921 de petroleummoter vervangen door een moderne dieselmotor. Vanaf 1935 tot het sluiten van de maalderij 1972 werd er uitsluitend nog machinaal gemalen. De roeden werden van de molen verwijderd. De ene is terug te vinden als balk in de schuur van de buurman, de ander is in het Openlucht Museum te Arnhem terecht gekomen.

  In 1998 is gestart met de restauratie van de molen, de woning en de maalderij. De fundering en de muren zijn hersteld, balken en vloeren zijn vervangen en de roeden werden in 2000 opnieuw 'gestoken'. Op 1 juli van dat jaar vond de officiële heropening plaats. De molen is weer maalwaardig.

Landgoed Veldhorst Lochem

 • Landgoed Veldhorst

  Het zeventiende-eeuwse landgoed Veldhorst bestaat uit een landhuis, akkers, parkbos, statige lanen, kleinschalige akkers, hooilanden, boerderijen met geschilderde luiken, houtwallen en bloemrijke schrale graslanden. Het is met recht zeer afwisselend te noemen.

  Voor 1900 dienden de houtwallen als schutting om het vee tegen te houden en voor het kappen van hout voor de gebouwen. Vooral struiken met doorns zoals meidoorn, sleedoorn en braam functioneerden in de houtwal goed om het vee buiten de akkers, moestuin of het erf te houden.

  De houtwallen een tegenwoordig hebben een belangrijke functie als schuil- en nestelplaats voor talloze dieren. Door de vele bes-dragende struiken zijn ze in de herfst populair als voedselbron.

Kasteel Ampsen bij Lochem - Exel

 • Kasteel Ampsen

  Voordat de Tachtigjarige Oorlog begon, stonden er twee kastelen op het landgoed Ampsen. Beide burchten zijn totaal vernield.

  Het huidige kasteel Ampsen is het 3de kasteel dat hier is gebouwd. De oostelijke vleugel en het middelste gedeelte stammen uit 1650

  Het landgoed is bijna 700 hectare groot. De eiken en beukenlanen zijn 300 jaar oud.

Kasteel 't Joppe

 • Kasteel 't Joppe

  Net ten oosten van buurtschap Joppe (tussen Zutphen en Deventer) ligt Kasteel Joppe. Het landhuis is omstreeks 1740 gebouwd en is gelegen op een landgoed. De entree van het landuis is in Lodewijk XIV-stijl gebouwd, wat toen erg gangbaar was.

  Van het landgoed Joppe wordt al in 1565 melding gemaakt. Het was toen in bezit van Lubbert van Kuinre, die in die tijd ten oosten van Gorssel de zgn 'Nijelanden' liet ontginnen.

  Landgoed 't Joppe bestaat uit een parkbos met naald- en loof-hout en kent daarnaast ook akkerlanden en weilanden. Op de weilanden van het landgoed staan enkele fraaie bomen. Volgens zeggen is het een goede verblijfplaats voor vleermuizen en ringslangen. Ook staat er op het landgoed een zgn. "berceau", een loofgang (soort tunnel) van haagbeuken.

  Het landgoed en de directe omgeving zijn privégebied. Ook de berceau is privégebied. De rest van het landgoed is echter vrij toegankelijk.

  Vanuit Gorssel is er een wandelroute van 10km (uit te breiden tot 13km of 17km), de Drie Kieftenroute. Deze loopt ook over het landgoed en langs het landhuis 't Joppe.

Joppe

 • Buurtschap joppe

  Tussen Zutphen en Deventer, op de hoogte van Gorssel, ligt buurtschap Joppe. Het is een kerkdorp dat bij de gemeente Lochem hoort. Het dorp telt ruim 400 inwoners. De meest opvallende gebouwen zijn de kerk, de school en Bosrestaurant Joppe. Dit zijn alle voorzieningen die het dorp kent.

  De kerk is in 1866/68 gebouwd. Dit gebeurde op verzoek van de toenmalige eigenaar van Kasteel 't Joppe, Frans Ernest Alexander van Hövell tot Westerflier. Hij financieerde de bouw van de kerk. De kerk is Rooms-Katholiek en gewijd aan Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. De kerk, samen met de ernaast gelegen pastorie, is een beschermd rijksmonument. De stijl van de kerk is neogotisch en is ontwerpen door de Zutphense architect H.J. Wennekers.

  De stichting van de parochie betekende een afsplitsing van de parochie van Gorssel. Sinds 2010 is de parochie opgegaan in de overkoepelende parochie van de Graafschap Zutphen.

  Vanuit Joppe is het een kleine wandeling (0,5 km) naar landgoed 't Joppe. Dit is een bijzonder landgoed met een fraai landhuis en zeker de moeite van een beoek waard. U kunt daarbij het beste uw auto in Joppe laten staan.

Staringkoepel in Almen

 • Staringkoepel

  De Staringkoepel is gebouwd in 1850 door de dochter van de beroemde Achterhoekse dichter Staring. Als theehuisje behoort deze koepel bij het Landgoed Veldhorst.

  De Staringkoepel ligt op een verhoging van de Berkel. U kunt de koepel uitsluitend per veerpont bereiken. Als bezoekers kunt u vanaf de brug aan de Dochterenseweg met het voetpontje naar de Staringkoepel.

  De koepel heeft o.a. een prachtig houtsnijwerk en het is tegenwoordig in het bezit van Natuurmonumenten. Het uitzicht over de Berkel is er ook erg mooi. Een plaats om helemaal tot rust te komen, net als de dochter van Staring bedoeld had.

Ballonvaren in Harfsen

 • Ballonvaart

  Al sinds de oudheid dromen mensen van vliegen: Zo vrij als een vogel zweven door het luchtruim, de zwaartekracht overwinnen en de stilte als enige gezelschap.

  In Harfsen zit de bekende heteluchballonfirma A3 Ballon. Deze biedt u een onvergetelijke ervaring per heteluchtballon.

  Sportieve vrijetijdskleding en stevige niet al te nieuwe schoenen zijn het meest geschikt voor een avontuur met de ballon.

  Meer informatie: www.ballonvaren.com.

Varen met Berkelzomp - Almen, Lochem

 • Beleef de Berkel!

  Onder de titel: "Beleef de Berkel" laten de schippers van de stichting Berkelzomp hun gasten genieten van de historie van de scheepvaart op de Berkel en van de natuur op en om deze mooie rivier.

  Er kan dagelijks geboekt worden voor tochten met zgn. "losse" gasten èn voor groepstochten. Zelfs voor avondtochten. Voor groepen geldt, afhankelijk van de boot, een max. van 15, 20 of 25 personen. Een prachtig idee voor een familie-uitstapje, een buurt- of een personeelsfeestje of een schoolreisje.

  In vroegere tijden voeren er honderden zompen. Na de opkomst van de spoorwegen rond 1900 ging de berkelscheepvaart ter ziele.

  Meer informatie: www.stichtingberkelzomp.nl.

Lochemse Berg

 • Lochemse Berg

  De Lochemse Berg bestaat uit twee 50 meter hoge beboste heuvels met daartussen akkers en weilanden met enkele houtwallen. De Lochemse Berg is een overblijfsel van een stuwwal, die in de voorlaatste ijstijd door het landijs is opgestuwd. Het gestuwde materiaal bestaat uit afzettingen van de Rijn. De stuwwal is daarna onder het landijs terecht gekomen en daardoor vervormd. In de laatste ijstijd zijn door erosie dalen in de Lochemse Berg ontstaan.

  Dit soort punten zijn altijd plekken geweest waar mensen graag gewoond hebben. Er zijn onder andere sporen van bewoning aangetroffen uit de late middeleeuwen.
  Soms waaren dit soort menschen nog steeds rond. 's Nachts kan men de 'witte wieven' tegenkomen. Deze laten een ieder met een rein geweten met rust, maar voor degene die dat niet heeft zijn ze een ware schrik.

  Vanaf de Lochemse Berg zijn er mooie vergezichten, vooral richting Barchem en Zwiep.

Witte wieven Zwiep

 • De witte wieven van Zwiep

  Zwiep is bekend gemaakt door de plaatselijke bakker die de legende van de witte wieven gebruikte om zijn bij de bakkerij horende uitspanning aantrekkelijker te maken voor dagjesmensen. Anno 2008 is dit uitgegroeid tot een klein themapark over de witte wieven die de nabij gelegen Lochemerberg 's nachts nog steeds onveilig zouden maken. Een andere bezienswaardigheid is de Zwiepse Molen.

  Bron: wikipedia.org

Molen Zwiep

 • Zwiepse Molen

  De Zwiepse Molen is een korenmolen aan de Zwiepseweg in Zwiep.

  De molen is in 1851 gebouwd nabij de Diepe Put op de Zwiepse Berg bij Barchem. De molen is vanwege een slechte windvang diverse malen verplaatst, de laatste keer in 1880. Sinds 1992 wordt de molen beheerd door de Stichting Behoud Zwiepse Molen. Het gevlucht heeft op de binnenroede fokwieken volgens het systeem Fauël; de buitenroede is oudhollands opgehekt.

  Bron: wikipedia.org

Huis Oolde

 • Havezate Oolde

  Oolde is een rijksmonument, buitenplaats en landgoed in de gelijknamige buurtschap Oolde bij Laren, gemeente Lochem

  Het huis wordt dan gebouwd als buitenplaats van het nabijgelegen Old Oolde en wordt daarom ook wel Nijenhuis genoemd voordat het Oolde gaat heten. Van het Old Oolde gaat de geschiedenis terug tot het jaar 1367 als goed van de Van Keppels. Het Old Oolde zou volgens het boek Oud-Achterhoeksch Boerenleven zelfs een kasteel of slot zijn geweest en dichtbij de hofstede Holterman hebben gestaan. Naast dat slot zou ook de verdwenen kapel hebben gestaan. In de 18e eeuw werd het huis ingrijpend gemoderniseerd in opdracht van Derk Jan van Keppel en kreeg o.a. een nieuwe ingangspartij, waardoor het huis tegenwoordig nog een volledig 18e eeuwse uitstraling heeft. Aan de voorgevel zijn de wapens van de geslachten Van Keppel en Heeckeren bevestigd. Voor de linker zijgevel is een bordesterras gebouwd met een ingemetselde wapensteen voorzien van de wapens van de geslachten Van Keppel, Van Ittersum, Van Coeverden en Sloet

  Het landgoed is opengesteld voor het publiek, het huis en haar directe omgeving niet.

  Bron: wikipedia.org

Landhuis Dorth

 • Landhuis Dorth

  Kasteel Dorth is een landgoed en voormalig kasteel gelegen ten noordoosten van buurtschappen Kring van Dorth

  De oudste vermelding stamt uit 1311 als het goed in het bezit is van het oude riddergeslacht Van Heeckeren. In die tijd moet hier een sterke burcht hebben gestaan die de grens tussen het Graafschap Gelre en het Oversticht moest bewaken. Markant is dat het bijbehorende Hof Dorth in het Oversticht lag. In de loop van de tijd ging deze tak van de Van Heeckerens zich uitsluitend Van Dorth noemen. Tijdens de twisten tussen de Heeckerens en Bronckhorsten kozen de Van Dorths de zijde van de Van Heeckerens. Door deze twist ontstaat veel schade aan het huis in 1373. Na veel wisselingen van eigenaar koopt uiteindelijk Laurens Kleyn het kasteel in 1833 en laat het slopen. Ter plaatse wordt een landhuis gebouwd, die in 1927 alweer wordt gesloopt als Gustaaf Otto Frederik ridder Huyssen van Kattendyke het huis in slecht onderhouden toestand koopt. Hij bouwt op het landgoed weer een nieuw landhuis, dat tegenwoordig eigendom is van Vereniging Natuurmonumenten en niet te bezichtigen is. Het landgoed is wel opengesteld voor het publiek en er is ter plaatse een gemarkeerde wandelroute uitgezet van drie kilometer. De slotgracht is nog in aanleg aanwezig.

  Bron: wikipedia.org

Dorpen en steden Lochem

Gemeente Lochem : dorpen, steden en buurtschappen

 • Gemeente Lochem

  Almen, Barchem, Eefde, Epse, Exel, Gorssel, Harfsen, Joppe, Kring van Dorth, Laren, Lochem, Zwiep

Toeristische informatie per gemeente

 • We hebben van een aantal gemeenten informatie verzameld, die van belang is voor toerisme in de verschillende gemeenten van de Achterhoek en de Liemers. Via onderstaande link komt u op de overzichtspagina. Vanuit de overzichtspagina kunt u verder naar de andere gemeenten.

 • Lees hier meer over toerisme in de gemeenten van de Achterhoek en de Liemers.

Redacteuren Gezocht!

 • Lever ook een bijdrage

  De informatie verstrekt op deze pagina's kan nooit compleet zijn. We doen ons best om u een zo goed mogelijk beeld te geven. Als u het idee heeft, dat er informatie ontbreekt of verkeerd is, dan horen we het graag van u. Om u zo goed mogelijk te kunnen informeren, hebben wij uw hulp hard nodig. Graag ontvangen we uw reactie of bijdrage.

  U kunt ook redacteur worden van één of meer van deze gemeenten, plaatsen of dorpen. Ook van die plaatsen die we nog niet beschkbaar hebben zouden we graag bijdragen ontvangen.

Google

Zondag 19 november 2017 © 2000 - 2017: Concept en Realisatie Achterhoek Promotie.nl - Alle rechten voorbehouden voor teksten, afbeeldingen en overige zaken