Disclaimer

achterhoek-liemers-opde-fiets.jpg vorden-boerderij-hackfort-1.jpg vorden-koetshuis-hackfort.jpg vorden-watermolen-hackfort.jpg zelhem-coops-molen.jpg

Over copyright en inhoud

© Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. KopieŽn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van deze site.

Fotografie:
Jack Peijzel - www.peijzel.nl

Promotiemateriaal, zoals banners, zijn vrij te gebruiken.

Teksten en tarieven op de site

De weergegeven teksten, tarieven en overige gegevens worden meegedeeld onder voorbehoud. De tarieven kunnen onderhevig zijn aan wijziging. Achterhoek Promotie noch haar medewerkers/vrijwilligers de kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor abusievelijk foutieve informatie.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens door u verstrekt worden niet aan derden doorgeven. Uitzonderingen hierop vormt de situatie waarin deze gegevens nodig zijn voor de door u aangebrachte of de met u afgesproken bedrijfs- of evenementsvermelding op deze site.

Externe informatie

Deze website bevat hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud noch over andere kenmerken van deze sites en kunnen derhalve in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor de vorm of inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de bezoeker van onze site toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site. Het is echter niet toegestaan informatie uit deze website op te nemen in de eigen website ("includen" of "framen") zonder nadrukkelijke toesteming van de webmaster van deze site.

Evenementenagenda

De inhoud van de Evenementenagenda is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en actuele bronnen alsmede door derden aangeleverde gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier en elders op basis van deze database gepubliceerde/getoonde gegevens.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Google

Donderdag 14 december 2017 © 2000 - 2017: Concept en Realisatie Achterhoek Promotie.nl - Alle rechten voorbehouden voor teksten, afbeeldingen en overige zaken